ข่าวและประกาศ

การเข้าใช้งานสื่อการเรียนการสอนผ่านอิเมล์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

โดย อรรถสิทธิ์ เดชสงค์ -

นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าใช้งาน สื่อการเรียนการสอน lms.ptl.ac.th  โดยใช้อีเมล์ของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (xxxxxxxxxxxxx@ptl.ac.th) ได้แล้ว


------------------------------------------------------

ผู้ดูแลระบบ

admin@ptl.ac.th

หัวข้อเก่า...