ข่าวและประกาศ

นักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 สามารถเข้าใช้งานสื่อการเรียนการสอนได้แล้ว

โดย อรรถสิทธิ์ เดชสงค์ -
นักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 สามารถเข้าใช้งานสื่อการเรียนการสอนได้แล้ว โดยใช้รหัสนักเรียนนักศึกษา Login เข้าระบบ
_____________________________________________

ผู้ดูแลระบบ
งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

โดย อรรถสิทธิ์ เดชสงค์ -

151830.gifขอความร่วมมือ ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ [Moodle : lms.ptl.ac.th] ของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1KL7YtKfsxCNO9QyjudIr6FSt1j5b-nJ_kcciP9SAXT8/viewform


ผู้ดูแลระบบ
งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์

หัวข้อเก่า...