ข่าวและประกาศ

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

โดย อรรถสิทธิ์ เดชสงค์ -
Number of replies: 0

151830.gifขอความร่วมมือ ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ [Moodle : lms.ptl.ac.th] ของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1KL7YtKfsxCNO9QyjudIr6FSt1j5b-nJ_kcciP9SAXT8/viewform


ผู้ดูแลระบบ
งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์