ข่าวและประกาศ

การใช้ E-mail ในระบบ lms.ptl.ac.th

การใช้ E-mail ในระบบ lms.ptl.ac.th

โดย อรรถสิทธิ์ เดชสงค์ -
Number of replies: 0

mail.ptl.ac.th

          เนื่องด้วย ขณะนี้ งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ได้จัดทำระบบ ส่ง E-mail เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงขอความกรุณาสมาชิกทุกท่าน เปลี่ยน E-mail ของท่านให้ถูกต้องด้วย เพื่อใช้ในการติดต่อหรือการแจ้งเตือนจาก ระบบ lms.ptl.ac.th ได้อย่างถูกต้อง

ผู้ดูแลระบบ
งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์